Tính năng Vận Tiêu

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra: 13:00 tới 21:00 trong ngày.
 • Giới hạn thời gian Vận Tiêu: Lần 1 và lần sau phải cách nhau 7 giờ
 • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 120 trở lên
 • NPC tham gia: Ông Chủ Tiêu Cục tại Long Môn Trấn

Hướng dẫn tham gia

 • Người chơi đủ điều kiện đến tìm ông chủ tiêu cục Ông Chủ Tiêu Cục để xin vận tiêu, sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ được đưa đến Thanh Thành Sơn để áp tiêu đến giao cho NPC Tiêu Sư ở tọa độ 243/219.
 • Tùy vào loại xe tiêu mà trên đường đi bạn sẽ gặp số lượng chướng ngại vật khác nhau.
 • Xe đồng sẽ đánh 1 sơn tặc
 • Xe bạc sẽ đánh 2 sơn tặc
 • Xe vàng sẽ đánh 3 sơn tặc.
 • Bắt buộc phải tiêu diệt sơn tặc mới có thể qua cửa, ngoài ra bạn còn có thể bị người khác cướp tiêu.
 • Sau khi giao tiêu cho NPC Tiêu Sư thành công bạn hãy về trả nhiệm vụ cho NPC Lục Tam Cân để nhận thưởng.

Bản đồ Thanh Thành Sơn

 

Phần thưởng vận tiêu

 • Phần thưởng nhận được là số lượng lớn kinh nghiệm, Hộ Tiêu Lệnh (dùng để đổi các loại vật phẩm hỗ trợ cho xe tiêu), điểm Uy danh tùy theo loại xe tiêu mà bạn hộ tống.
Đồng Tiêu Xa Bạc Tiêu Xa Vàng Tiêu Xa
2 Hộ Tiêu Lệnh 4 Hộ Tiêu Lệnh 6 Hộ Tiêu Lệnh
10,000,000 điểm kinh nghiệm 20,000,000 điểm kinh nghiệm 30,000,000 điểm kinh nghiệm
2 điểm Uy Danh 4 điểm Uy Danh 6 điểm Uy Danh
20 điểm Năng Động 40 điểm Năng Động 60 điểm Năng Động
20 điểm Cống Hiến 40 điểm Cống Hiến 60 điểm Cống Hiến

Một số lưu ý khi tham gia

 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia 2 lần trong ngày, bạn có thể nộp Vận Tiêu mật lệnh để tiếp tục vận tiêu thêm 1 đợt nữa (nộp mật lệnh tối đa 2 lần/ngày).
 • Ngoài vận tiêu, bạn còn có thể cướp tiêu để nhận được phần thưởng rất giá trị từ xe tiêu, mỗi ngày chỉ cướp được tối đa 5 lần.
 • Có thể dùng Hộ Tiêu Lệnh để mua một số vật phẩm để hỗ trợ xe tiêu ở những chuyến sau.