Nhận hỗ trợ đặc biệt dành cho Tân Thủ

Nhân sĩ Kiếm Hiệp Tình thân mến,

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhân sĩ lần đầu trải nghiệm tại thế giới Kiếm Hiệp Tình, Hỗ Trợ Tân Thủ tại các thôn trấn sẽ mang đến nhiều bất ngờ với nhiều hỗ trợ đặc biệt dành cho tân thủ. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 16/06/2015.

NPC liên quan

NPC Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hỗ Trợ Tân Thủ

  • Vị trí: Ba Lăng Huyện, Giang Tân Thôn, Vĩnh Lạc Trấn, Long Môn Trấn.
  • Công dụng: Nhận thưởng tân thủ nhập môn và cộng điểm tiềm năng nhanh.

Nội dung sự kiện

  • Đăng nhập vào Kiếm Hiệp Tình, đối thoại với NPC Hỗ Trợ Tân Thủ nhận hỗ trợ tân thủ như sau:
Mốc cấp độ Phần thưởng (khóa vĩnh viễn)
Nhận 01 lần/mốc cấp/nhân vật
Tân thủ dưới cấp 10

Cấp độ 10

1,000 lượng

1 Thần Hành Phù (15 ngày)

1 Hồi Thành Phù (15 ngày)

10 Tiên Thảo Lộ (1 giờ)

Hào quang Tân Thủ (7 ngày)

1 Túi Dược Phẩm (dưới cấp 150)

Cấp 30

1 Kim Phong Trạc Kim Quang

1 Kim Phong Thiên Lý Thảo Thượng Phi

1 Chiến mã (cấp 20)

Cấp 40

1 Kim Phong Thanh Dương Khôi

1 Kim Phong Lam Đình Ngọc

Cấp 50

1 Kim Phong Kỳ Lân Huyết

1 Kim Phong Công Cẩn Tam Thán

Cấp 60

1 Kim Phong Đoạt Hồn Ngọc Đái

1 Kim Phong Hậu Nghệ Dẫn Cung

1 Kim Phong Đồng Tước Xuân Tâm

1 Chiến mã (cấp 55)

Võ Lâm Truyền Kỳ