Danh Hiệu Lệnh Bài

Quý kỳ sĩ thân mến,

Lời đầu tiên BĐH xin chân thành cảm ơn quý kỳ sĩ đã và đang ủng hộ các máy chủ của Kiếm Hiệp Tình. Sau thời gian bôn tẩu giang hồ để rèn luyện nâng cao sức mạnh, thì các quý kỳ sĩ có thể sử dụng Danh Hiệu Lệnh Bài để nhận ngay các Danh Hiệu Vòng Sáng tương ứng.

NPC và vật phẩm liên quan

NPC và vật phẩm Nội dung

Danh Hiệu Lệnh Bài

  • Nguồn gốc: Mua tại NPC LỄ Quan hoặc tham gia các hoạt động sự kiện trong game
  • Chi tiết: Đem đủ số lượng đến NPC Đinh Viên Ngoại (Lâm An) để đổi danh hiệu

Đinh Viên Ngoại

(Lâm An 180/202)

Chi tiết: Nộp Danh Hiệu Lệnh Bài để nhận Danh Hiệu và Vòng Sáng

 

Nội dung:

Khi đạt cấp độ 100 trở lên, các Đại Hiệp có thể đến NPC Đinh Viên Ngoại (Lâm An 180/202) để nộp Danh Hiệu Lệnh Bài

Thời hạn có danh hiệu sau khi đổi là: 7 ngày

Mỗi danh hiệu sẽ yêu cầu cấp độ và số lượng Danh Hiệu Lệnh Bài khác nhau

Chi tiết về Danh Hiệu:

Danh Hiệu Cấp độ yêu cầu Danh Hiệu Lệnh Bài cần
Vô Danh Tiểu Tốt 100 đến 109 1
Sơ Nhập Giang Hồ 110 đến 119 1
Võ Lâm Tân Tú 120 đến 129 2
Hiệp Danh Viễn Bá 130 đến 139 2
Vang Danh Giang Hồ 140 đến 149 3
Tuyệt Thế Cao Thủ 150 đến 159 3
Nhất Đại Tông Sư 160 đến 169 4
Võ Lâm Chí Tôn 170 đến 179 4
Độc Cô Cầu Bại 180 đến 189 5
Long Tranh Hổ Đấu 190 trở lên 5