Chiến Trường Tài Nguyên

Chiến Trường Tài Nguyên là một trong những tính năng nổi bật và nhiều thú vị của thế giới Kiếm Hiệp Tình. Tham gia vào chiến trường đồng đạo sẽ đi nhặt những Quân Dược và Không PK tại chiến trường. Ngoài ra có thể đem những loại Quân Dược để đổi lấy điểm tích lũy, Chiến Trường Tài Nguyên sẽ là nơi lý tưởng cho các tất cả các đại hiệp đang bôn tẩu.

Thời gian diễn ra

11h00

23h00

Điều kiện

Nhân vật có đẳng cấp 100 trở lên, đã gia nhập môn phái.

Cố tình Cừu Sát đối phương sẽ bị kích ra khỏi doanh trại 5 phút

Thưởng thêm điểm Tích Lũy khi kết thúc trận cho bên thắng

Xem tổng điểm tích lũy (~) như các trận Tống Kim khác

NPC liên quan

NPC liên quan Ghi chú

Tư Mã Tấn Nguyên

NPC Báo danh
(Tống/Kim)

  • Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.
  • Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống/Kim.

Tống Nguyên Soái

Kim Nguyên Soái

  • Vị trí: Khu vực nội doanh phe Tống/Kim.
  • Công dụng: Giao nộp Quân Dược.

 

Vật phẩm liên quan

NPC liên quan Ghi chú

Tư Mã Tấn Nguyên

Cuốc Quân Dụng

  • Mua tại Quân Y giá 500 lượng.
  • Công dụng
Giao nộp Quân Dược
Đào tẩu khỏi chiến trường

Quân Dược (cấp 1)

Nộp tại NPC Nguyên Soái

nhận được 30 điểm Tích Lũy

Quân Dược (cấp 2)

Nộp tại NPC Nguyên Soái

nhận được 60 điểm Tích Lũy

Quân Dược (cấp 3)

Nộp tại NPC Nguyên Soái

nhận được 90 điểm Tích Lũy

Quân Dược (cấp 4)

Nộp tại NPC Nguyên Soái

nhận được 120 điểm Tích Lũy

Quân Dược (cấp 5)

Nộp tại NPC Nguyên Soái

nhận được 150 điểm Tích Lũy